Statický strečink hráče

1) Stoj mírně rozkročný – otočit hlavu vpravo – hlava rovně – otočit hlavu vlevo – hlava rovně:

cvikcvikcvik

 

2) Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – předklon hlavy – záklon hlavy – hlava rovně:

cvikcvik

 

3) Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – úklon hlavy vpravo – hlava rovně – úklon hlavy vlevo – hlava rovně:

cvikcvikcvikcvikcvik

 

4) Stoj mírně rozkročný – ruce v týl – tlakem dlaní do týla předklon hlavy – zpět:

cvikcvikcvikcvik

 

5) Stoj mírně rozkročný – skrčit vzpažmo ruce na čelo – tlakem na čelo záklon hlavy – zpět:

cvikcvik

 

6) Leh skrčmo pravou (levou) – přitáhnout koleno skrčené nohy k hrudníku – leh:

cvikcvik

 

7) Vzpor klečmo – vzpor klečmo ohnutě- vzpor klečmo prohnutě – vzpor klečmo:

cvikcvik

 

8) Vzpor klečmo sedmo, paže v prodloužení trupu:

cvikcvik

 

9) Sed roznožný skrčmo pravou (levou) – předklon trupu k natažené noze:

cvikcvik

 

10) Sed roznožný – předklon trupu – podpor na předloktích v sedu roznožném:

cvikcvik

 

11) Leh skrčmo chodidla k sobě:

cvikcvik

 

12) Leh pokrčmo, ruce v týl – otočit kolena vlevo (vpravo), současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, ruce v týl:

cvikcvikcvik

 

13) Leh pokrčmo, upažit– otočit kolena vlevo (vpravo), levá (pravá) ruka tlačí kolena k podložce, současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, upažit:

cvikcvikcvikcvik

 

14) Leh pokrčmo, vzpažit pravou (levou), připažit levou (pravou):

cvik

 

15) Vzpor levou (pravou)vzadu sedmo skrčmo skřižmo levou (pravou) přednožný pravou (levou) – půlobrat, pravý (levý) loket tlačí na levé (pravé) koleno:

cvik

 

16) Stoj mírně rozkročný – zapažit poníž, prsty propletené – hluboký ohnutý předklon – vzpřim:

cvik

 

17) Podpor ležmo na předloktích prohnutě:

cvik

 

18) Stoj mírně rozkročný – pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, pravé na levém – úklon vlevo (vpravo) – vzpřim:

cvikcvikcvikcvik

 

19) Stoj mírně rozkročný – hluboký ohnutý předklon – vzpřim:

cvikcvik

 

20) Stoj mírně rozkročný – otočit trup obratem vzad, dlaněmi se zapřít o zeď:

cvikcvik

 

21) Leh pokrčmo:

cvik

 

22) Stoj mírně rozkročný – vzpažit, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny:

cvikcvik

 

23) Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), dlaň položena na zádech, vzpažit pokrčmo pravou (levou), uchopit loket levé (pravé):

cvikcvik

 

24) Vzpor klečmo, prsty směřují ke kolenům:

cvikcvik

 

25) Stoj mírně rozkročný – předpažit skrčmo pravou (levou), dlaň položena na rameno levé, předpažit pokrčmo levou (pravou), uchopit loket pravé (levé):

cvikcvik

 

26) Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), zapažit skrčmo pravou (levou), prsty semknuty:

cvikcvik

 

27) Stoj mírně rozkročný – vzpažit vzhůru, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny:

cvik

 

28) Stoj mírně rozkročný – zapažit – ruce dovnitř – dlaně dolu – prsty propleteny – zapažit povýš:

cvikcvikcvik

 

29) Sed klečmo, pravá (levá) přednožit – paže podél těla, dlaně dolu:

cvik

 

30) Klek na levé (pravé) – přenos hmotnosti na pravou (levou) pohybem pánví vpřed:

cvikcvik

 

31) Klek na pravé (levé) – skrčit – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím – přenos hmotnosti na levou (pravou) pohybem pánví vpřed:

cvikcvik

 

32) Podpor na předloktích vzadu sedmo – pravá (levá) skrčit podél těla:

cvik

 

33) Leh na levém (pravém) boku – hlava podepřená paží – pravá (levá) zanožit skrčmo – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím:

cvikcvik

 

34) Sed skrčmo přednožný pravou (levou) – levou (pravou) dolní končetinu rotací zevnitř položit na pravé stehno – předpažit – předklonit, snaha o dosažení špiček:

cvikcvik

 

35) Sed roznožný – předklonit k pravé (levé):

cvik

 

36) Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím:

cvikcvik

 

37) Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) – uchopit za nárt pravou (levou) paží, přitáhnout k hýždím – levou (pravou) paží opřít o zeď:

cvikcvik

 

38) Mírný podřep zánožný pravou (levou) – opřít předloktím o zeď – propnout levou dolní končetinu v koleni, paty držet na zemi:

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

 

39) Sed skrčmo přednožný levou (pravou) – pravou (levou) dolní končetinu rotovat zevnitř a přitáhnout nahoru směrem k hrudníku:

cvikcvik

 

40) Leh skrčmo přednožný pravou (levou) – uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku:

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

 

41) Klek na pravé (levé) – předklonem přenos hmotnosti na levou (pravou) dolní končetinu – v konečné fázi pohybu polohu stabilizují paže dotýkající se podložky:

cvikcvik

 

42) Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – leh:

cvikcvikcvik

 

43) Sed pokrčmo – kolena od sebe – lokty tlačíme dolní končetiny směrem k podložce:

cvikcvik

 

44) Leh přednožný pravou (levou) skrčmo – uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku:

cvik

 

45) Dřep rozkročný na celých chodidlech – lokty tlačit kolena od sebe:

cvikcvik

 

46) Leh skrčmo – přitáhnout kolena k hrudníku:

cvikcvik

 

47) Leh na břiše skrčmo pravou (levou) zevnitř – pravou dolní končetinu přitáhnout za nárt k hýždím:

cvikcvik

 

48) Leh pokrčmo – chodidla u sebe – kolena co nejvíce od sebe:

cvikcvik

– Leh – přednožit – rozkročit:

cvik

 

49) Vzpor vznesmo – dolní končetiny v prodloužení trupu horizontálně – přechod do lehu vznesmo, špičky na podložce – přechod do lehu vznesmo pokrčmo, kolena a špičky na podložce – a zpět:

cvikcvikcvikcvikcvik

 

50) Mírný stoj rozkročný – upažit vzad pokrčmo zevnitř – zapřít se o zeď a protáhnout prsní svaly:

cvikcvikcvik

 

51) Leh pokrčmo – levou (pravou) dolní končetinu zevnitř položit ke kolenu pravé (levé) – přitáhnout nataženou pravou dolní končetinu směrem k hrudníku a zpět:

cvikcvikcvikcvik

 

52) Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – předklon, předloktí se dotýká podložky – předklon nad levou (pravou) dolní končetinu, předloktí se dotýká podložky:

cvikcvikcvik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *