Archiv autora: administrator

Statický strečink hráče

1) Stoj mírně rozkročný – otočit hlavu vpravo – hlava rovně – otočit hlavu vlevo – hlava rovně:

cvikcvikcvik

 

2) Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – předklon hlavy – záklon hlavy – hlava rovně:

cvikcvik

 

3) Stoj mírně rozkročný – hlava rovně – úklon hlavy vpravo – hlava rovně – úklon hlavy vlevo – hlava rovně:

cvikcvikcvikcvikcvik

 

4) Stoj mírně rozkročný – ruce v týl – tlakem dlaní do týla předklon hlavy – zpět:

cvikcvikcvikcvik

 

5) Stoj mírně rozkročný – skrčit vzpažmo ruce na čelo – tlakem na čelo záklon hlavy – zpět:

cvikcvik

 

6) Leh skrčmo pravou (levou) – přitáhnout koleno skrčené nohy k hrudníku – leh:

cvikcvik

 

7) Vzpor klečmo – vzpor klečmo ohnutě- vzpor klečmo prohnutě – vzpor klečmo:

cvikcvik

 

8) Vzpor klečmo sedmo, paže v prodloužení trupu:

cvikcvik

 

9) Sed roznožný skrčmo pravou (levou) – předklon trupu k natažené noze:

cvikcvik

 

10) Sed roznožný – předklon trupu – podpor na předloktích v sedu roznožném:

cvikcvik

 

11) Leh skrčmo chodidla k sobě:

cvikcvik

 

12) Leh pokrčmo, ruce v týl – otočit kolena vlevo (vpravo), současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, ruce v týl:

cvikcvikcvik

 

13) Leh pokrčmo, upažit– otočit kolena vlevo (vpravo), levá (pravá) ruka tlačí kolena k podložce, současně otočit hlavu vpravo (vlevo) – zpět do lehu pokrčmo, upažit:

cvikcvikcvikcvik

 

14) Leh pokrčmo, vzpažit pravou (levou), připažit levou (pravou):

cvik

 

15) Vzpor levou (pravou)vzadu sedmo skrčmo skřižmo levou (pravou) přednožný pravou (levou) – půlobrat, pravý (levý) loket tlačí na levé (pravé) koleno:

cvik

 

16) Stoj mírně rozkročný – zapažit poníž, prsty propletené – hluboký ohnutý předklon – vzpřim:

cvik

 

17) Podpor ležmo na předloktích prohnutě:

cvik

 

18) Stoj mírně rozkročný – pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, pravé na levém – úklon vlevo (vpravo) – vzpřim:

cvikcvikcvikcvik

 

19) Stoj mírně rozkročný – hluboký ohnutý předklon – vzpřim:

cvikcvik

 

20) Stoj mírně rozkročný – otočit trup obratem vzad, dlaněmi se zapřít o zeď:

cvikcvik

 

21) Leh pokrčmo:

cvik

 

22) Stoj mírně rozkročný – vzpažit, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny:

cvikcvik

 

23) Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), dlaň položena na zádech, vzpažit pokrčmo pravou (levou), uchopit loket levé (pravé):

cvikcvik

 

24) Vzpor klečmo, prsty směřují ke kolenům:

cvikcvik

 

25) Stoj mírně rozkročný – předpažit skrčmo pravou (levou), dlaň položena na rameno levé, předpažit pokrčmo levou (pravou), uchopit loket pravé (levé):

cvikcvik

 

26) Stoj mírně rozkročný – vzpažit skrčmo levou (pravou), zapažit skrčmo pravou (levou), prsty semknuty:

cvikcvik

 

27) Stoj mírně rozkročný – vzpažit vzhůru, ruce dovnitř dlaní vzhůru, prsty propleteny:

cvik

 

28) Stoj mírně rozkročný – zapažit – ruce dovnitř – dlaně dolu – prsty propleteny – zapažit povýš:

cvikcvikcvik

 

29) Sed klečmo, pravá (levá) přednožit – paže podél těla, dlaně dolu:

cvik

 

30) Klek na levé (pravé) – přenos hmotnosti na pravou (levou) pohybem pánví vpřed:

cvikcvik

 

31) Klek na pravé (levé) – skrčit – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím – přenos hmotnosti na levou (pravou) pohybem pánví vpřed:

cvikcvik

 

32) Podpor na předloktích vzadu sedmo – pravá (levá) skrčit podél těla:

cvik

 

33) Leh na levém (pravém) boku – hlava podepřená paží – pravá (levá) zanožit skrčmo – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím:

cvikcvik

 

34) Sed skrčmo přednožný pravou (levou) – levou (pravou) dolní končetinu rotací zevnitř položit na pravé stehno – předpažit – předklonit, snaha o dosažení špiček:

cvikcvik

 

35) Sed roznožný – předklonit k pravé (levé):

cvik

 

36) Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) – uchopit za nárt, přitáhnout k hýždím:

cvikcvik

 

37) Stoj na levé (pravé) skrčmo pravou (levou) – uchopit za nárt pravou (levou) paží, přitáhnout k hýždím – levou (pravou) paží opřít o zeď:

cvikcvik

 

38) Mírný podřep zánožný pravou (levou) – opřít předloktím o zeď – propnout levou dolní končetinu v koleni, paty držet na zemi:

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

 

39) Sed skrčmo přednožný levou (pravou) – pravou (levou) dolní končetinu rotovat zevnitř a přitáhnout nahoru směrem k hrudníku:

cvikcvik

 

40) Leh skrčmo přednožný pravou (levou) – uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku:

cvikcvikcvikcvikcvikcvikcvikcvik

 

41) Klek na pravé (levé) – předklonem přenos hmotnosti na levou (pravou) dolní končetinu – v konečné fázi pohybu polohu stabilizují paže dotýkající se podložky:

cvikcvik

 

42) Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – leh:

cvikcvikcvik

 

43) Sed pokrčmo – kolena od sebe – lokty tlačíme dolní končetiny směrem k podložce:

cvikcvik

 

44) Leh přednožný pravou (levou) skrčmo – uchopit přednoženou dolní končetinu a postupně přitahovat k hrudníku:

cvik

 

45) Dřep rozkročný na celých chodidlech – lokty tlačit kolena od sebe:

cvikcvik

 

46) Leh skrčmo – přitáhnout kolena k hrudníku:

cvikcvik

 

47) Leh na břiše skrčmo pravou (levou) zevnitř – pravou dolní končetinu přitáhnout za nárt k hýždím:

cvikcvik

 

48) Leh pokrčmo – chodidla u sebe – kolena co nejvíce od sebe:

cvikcvik

– Leh – přednožit – rozkročit:

cvik

 

49) Vzpor vznesmo – dolní končetiny v prodloužení trupu horizontálně – přechod do lehu vznesmo, špičky na podložce – přechod do lehu vznesmo pokrčmo, kolena a špičky na podložce – a zpět:

cvikcvikcvikcvikcvik

 

50) Mírný stoj rozkročný – upažit vzad pokrčmo zevnitř – zapřít se o zeď a protáhnout prsní svaly:

cvikcvikcvik

 

51) Leh pokrčmo – levou (pravou) dolní končetinu zevnitř položit ke kolenu pravé (levé) – přitáhnout nataženou pravou dolní končetinu směrem k hrudníku a zpět:

cvikcvikcvikcvik

 

52) Sed skrčmo – stehno a bérec pravé (levé) vnitřní stranou na podložce, stehno a bérec levé (pravé) vnější strany na podložce – předklon, předloktí se dotýká podložky – předklon nad levou (pravou) dolní končetinu, předloktí se dotýká podložky:

cvikcvikcvik

Na úvod nové sezóny …

Vítáme Vás v úvodu nové sezóny. Tento rok nás čeká několik větších změn. Někteří fotbalisté zahajují již třetí rok v týmu, hráči U8 již hrají svou ligu. Proto nastavujeme několik pravidel, které prosím dodržujte. Naše spolupráce tím bude lépe fungovat:

 • nominace budou zveřejněny většinou 2-3 dny před konanou akcí
 • nezapomínejte včas omlouvat fotbalisty v případě nepřítomnosti na tréninku
 • stále platí, že v případě dlouhodobé nepřítomnosti je třeba omluvit fotbalistu opakovaně na počátku každého týdne
 • plánovanou absenci hlašte prosím s co největším předstihem (kvůli nominacím)
 • trénink začíná i končí v kabině (nečekejte jinde, neodvádějte hráče po tréninku rovnou ze hřiště)
 • hráči se podílejí na nošení a úklidu tréninkových pomůcek
 • v předepsaný začátek tréninku bychom rádi začali trénovat, tzn. z kabiny jdeme nejpozději 5 minut před začátkem tréninku (v případě zpoždění pište prosím)
 • všechny tréninky jsou neveřejné, aby se mohli hráči i trenéři lépe soustředit na trénink
 • pro rodiče stále platí zákaz vstupu na všechna hřiště, pokud nejdete pomáhat s brankami :-)
 • v případě jakýchkoliv dotazů je ideální kontaktovat přímo hlavního trenéra (nejlépe po 20:00)
 • z důvodů registrace Vašich synů/dcer na FAČR je zapotřebí fotografie na průkazku
 • výše příspěvků (vybírá Denisa Šrajnová do 10. 9. 2017):
  • částka 800,– Kč/měsíc –  k 10. dni daného měsíce,
  • půlroční jednorázová platba 4000,– Kč,
  • roční jednorázová platba 8000,– Kč.

Moc děkujeme a těšíme se na sezónu.

Kodex ČAFC

KODEX HRÁČE

 1. Chování hráčů – Za všech okolností se hráč chová slušně, přátelsky a sportovně, vždy slušně pozdraví a poděkuje. 
 2. Strava – Před a při tréninku a utkáních hráč nejí smažená jídla (hranolky, krokety, řízky), těžká jídla, chipsy, hamburgery. Nepije sycené nápoje (Cola, Sprite, Fanta, atd.). Doporučená strava: ovoce, sušenky, müsli tyčinky, neperlivá voda. 
 3. Nominace – Provádí-li se na pořádané akce nominace hráčů výběrem, je většinou podmíněna účastí alespoň na dvou trénincích před akcí. Další kritéria: tréninková účast, chování při trénincích, individuální herní výkonnost a uhrazené příspěvky.

KODEX RODIČE

 1. Vy i my trenéři jsme partneři, kteří společně vychovávají a učí děti. Jeden bez druhého nic nedokážeme. 
 2. Prosíme Vás, abyste dětem fandili, podporovali je a chválili. Děti to od Vás očekávají. Nevyjadřujte se negativně k herním situacím, ani dětem neraďte, co v které situaci dělat. Naším cílem je, aby kluci dokázali vyhodnotit herní situace co nejdříve sami. Při hře by měli vnímat pokyny trenéra, nikoliv publika. Rady dětem nechte na trenérovi, aby neměli v hlavě zmatek. 
 3. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí (strava, pitný režim, spánek). Co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, jestli mají dostatek spánku. 
 4. Prosíme Vás, abyste pomohli ustrojit a obout hráče, ostatní nechte na trenérovi. Ten Vás v případě potřeby požádá o Vaší případnou následnou pomoc. 
 5. Prosíme Vás, abyste včas z tréninků a turnajů omlouvali své děti (z důvodu možné donominace jiného hráče na oznámený turnaj). 
 6. Pololetní příspěvky musí být placeny včas. Bez uhrazených příspěvků se nemůže hráč účastnit akcí. Nechceme trestat děti za opomenutí rodičů. Pokud jsou problémy, řekněte nám to včas. 
 7. Prosíme, nevyjadřujte se negativně o činnosti týmu na veřejnosti a internetových stránkách. Pokud myslíte, že je něco špatně, řešte to primárně s trenéry
 8. Pravidelně sledujte webové stránky, kde se Vám snažíme pravidelně přinášet nejdůležitější informace k činnosti. 
 9. V případě Vašich možností rádi uvítáme jakoukoliv pomoc (finanční či jinou), která by přispěla k dalšímu zlepšení činnosti našeho týmu. Pokud s něčím nesouhlasíte, něčemu nerozumíte, něco nevíte, ptejte se.

KODEX REALIZAČNÍHO TÝMU

 1. My jsme tu pro děti, nikoliv děti pro nás. 
 2. Včas Vás budeme informovat o všech podstatných věcech souvisejících s každodenní činností. 
 3. Svojí činností se budeme snažit vytvářet pro děti sportující v rámci týmu co nejoptimálnější prostředí, tak aby se zde cítily co nejlépe a rády se sem vraceli. 
 4. Každý dotaz týkající se činnosti týmu Vám bude v rámci našich vědomostí zodpovězen.

Coerver Coaching – úvod

Coerver® Coaching je globální tréninkový program inspirovaný Wielem Coerverem a vytvořený v roce 1984 Alfredem Galustianem a bývalým velikánem Chelsea, Charlie Cookem.

 • Metoda učení fotbalových dovedností vhodná pro všechny hráče, ale hlavně uzpůsobená pro děti mezi 5. – 16. rokem bez rozdílu jejich schopností
 • Metoda, která se soustředí na vývoj individuálních schopností a hry v malém počtu hráčů
 • Schválena a doporučena nejlepšími federacemi, asociacemi, legendami a experty, klubovými týmy a korporacemi.

coerver

Hlavním cílem Metody Coerver® Coaching je:

 • Vychovat individuálně schopné, sebevědomé a kreativní hráče
 • Docílit toho, aby trénování a hra byla zábavou
 • Naučit férovosti a respektu ke všemu
 • Vážit si vítězství ale ne víc než charakteru a sportovního výkonu
 • Poskytnout bezpečnou a výchovnou zkušenost podle nejlepších kritérií

Ovládání a kontrola míče je základem vývoje každého hráče a stává se nezbytnou pro dalších postup pyramidou. Ale není třeba jí vnímat jako žebřík, kdy každá úroveň musí být perfektně zvládnuta před vstupem na další. Místo toho je každý krok nedílnou součástí ostatních a dochází ke zlepšení hráče ruku v ruce s technikou, s jakou zvládne každou další úroveň pyramidy.

Domácí úkol cvičit podle videa zde.

10 základních cviků

Coerver Coaching učí v základu těchto 10 cviků:

 1. Inside to inside – vnitřním nártem jedné nohy na druhou
 2. W‘s – Double you’s čili dvojité véčka
 3. Toe taps – klepaní míče špičkou kopačky
 4. Sole roll – válení míče podrážkou ze strany na stranu
 5. Pull Push – přitáhni a zatlač
 6. Baby V’s – malé véčka
 7. Triangles – trojúhelníky
 8. Stepovers – přeskoky
 9. Scissors – nůžky
 10. Inside outside – vnitřní a vnější nárt

Celkem je doporučeno minimálně 1500 doteků s míčem za týden. Tzn. alespoň 200-250 doteků denně.

Fotbalová akademie 1. FK Příbram

Fotbalová Akademie 1.FK Příbram o. s. naplňuje veřejně – prospěšné poslání sportu. Vychovává mladé sportovce k fair play hře a měření sil. Nabízí smysluplnou náplň pro dospívající mládež a zároveň je prevencí sociálně patologických jevů jako je agresivita, vandalství, gamblerství či závislost na alkoholu nebo jiných toxických látkách. Sportovní život v Akademii systematicky vede mladé lidi ke zdravému životnímu stylu, formuje charakter, vede k sebeovládání, týmovému duchu či k touze se uplatnit a prosadit. Hráči Akademie nejsou hodnoceni jen za výkon na hřišti či na tréninku, ale i ve škole. Vedení fotbalové Akademie klade důraz na vzdělávání sportovců a v úzké spolupráci se školami nastavilo kvartální hodnocení studentů. Formace hráčů a studentů je přínosem nejen pro Příbram a okolí, ale pro celý region.

Cílem Akademie je vychovávat odchovance pro A tým 1.FK Příbram či fotbalové týmy v příbramském regionu. Je tradicí, že nejlepší mladí hráči se dokáží prosadit i do špičkových evropských mužstev. Systém akademií vytváří tréninkové podmínky srovnatelné s vyspělými fotbalovými zeměmi, kde akademie fungují desítky let. Především se navyšuje objem přípravy, kdy dorostenci trénují dvoufázově, ale zároveň se zvyšuje kvalita tréninků. Ta je garantována profesionálními trenéry s licencemi UEFA profi a to již od nejmladších dětí.

Fotbalová Akademie 1.FK Příbram o. s. je cestou, jak uchovat v provinčním městě i nadále nejvyšší fotbalovou soutěž. Naopak dává naději díky špičkovým odchovancům hrát o čelní příčky naší nejvyšší fotbalové soutěže a to si Příbramsko zaslouží!

Fotbalovou akademii naleznete zde …